M. Sardoc

Mitja Sardoč

Pedagoški inštitut in Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani

Dr. Mitja Sardoč je zaposlen kot raziskovalec na Pedagoškem inštitutu ter na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Je avtor znanstvenih in strokovnih člankov s širšega področja filozofije vzgoje in izobraževalnih politik ter urednik vrste tematskih številk domačih in mednarodnih znanstvenih revij s področja državljanske vzgoje, multikulturalizma, enakih možnosti, strpnosti, patriotizma, ameriških sanj, neoliberalizma v vzgoji in izobraževanju, radikalizacije in nasilnega ekstremizma itn. Je glavni urednik revije Theory and research in education ter urednik publikacij Handbook of patriotism (Springer, 2020), The Palgrave handbook of toleration (Palgrave, 2021) in knjige intervjujev Making sense of radicalization and violent extremism (Routledge, 2022).

Author's articles

Also check

Nemevsek-Miha-v2.jpg

Miha Nemevšek

Jožef Stefan Institute
Matjaz-Vesel.jpg

Matjaž Vesel

ZRC SAZU
Luthar.jpg

Oto Luthar

ZRC SAZU
Maja-Zakosek-Pipan.jpg

Maja Zakošek Pipan

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Kristina-Rakinic.jpg

Kristina Rakinić

Državni izpitni center in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani