Lah Turnsek

Tamara Lah Turnšek

Nacionalni inštitut za biologijo

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek je biokemičarka, ki je svojo raziskovalno pot začela na Institutu "Jožef Stefan", kjer je ob vmesnih zaposlitvah v tujini delovala skoraj dvajset let. Usposabljala se je kot docentka na Oddelku za farmakologijo Medicinske fakultete Wayne State Univerze v Detroitu, kjer se je usmerila v raziskave raka. Kot gostujoča profesorica v Medicinskem centru Albert  Einstein v Philadelphiji v Pensilvaniji je bila vodja Skupine za raziskave metastaziranja. Od leta 1995 do 2018 je bila direktorica Nacionalnega instituta za biologijo, na katerem je ustanovila tudi Oddelek za genetsko toksikologijo in biologija raka, kjer znanstveno deluje še danes.

Njene raziskave so bile vseskozi usmerjene v biomedicino, najprej že na Pediatrični kliniki v Ljubljani na področju prirojenih genetskih bolezni, kasneje pa je tesno sodelovala predvsem s Stomatološko kliniko, Onkološkim inštitutom in danes z Nevrološko kliniko (UKC). V zadnjem času se je osredotočila na raziskave matičnih celic v glioblastomu ter na drugi strani na uporabe normalnih mezenhimskih matičnih celic (MC) v regenerativni medicini in vplivu obetavnih naravnih učinkovin na napredovanje rakave bolezni, kot so kanabinoidi. Sodelovala je z nekaj farmacevtskimi firmami v ZDA (Oncogene, MA) in v Sloveniji (Krka, Lek-Sandoz-Novartis, MGC Pharmaceuticals). Zaradi aktualnosti področja je v zadnjem času njena raziskovalna skupina vpeta v več mednarodnih raziskav na tem področju, ne le v Evropi, ampak tudi globalno (ZDA, Brazilija).

Author's articles

Also check

Tom-Turk.jpg

Tom Turk

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Ivan-Sprajc.jpg

Ivan Šprajc

ZRC SAZU
Sonja-Prpar-Mihevc.jpg

Sonja Prpar Mihevc

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani
Ziga-Zaplotnik.jpg

Žiga Zaplotnik

Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani
Mojca-Pajnik.jpg

Mojca Pajnik

Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani