DSC 6701 2 ca

Maja Lukanc

Inštitut za novejšo zgodovino

Dr. Maja Lukanc je raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Raziskovalno pot je začela kot medievistka s študijo o Ani Celjski, nato pa je maloštevilne srednjeveške rokopise zamenjala s poplavo tipkanih dokumentov sodobnosti. Danes se ukvarja s politično, diplomatsko in družbeno zgodovino vzhodne Evrope v času hladne vojne. Na primerih Poljske, Jugoslavije in Češkoslovaške proučuje vprašanja prijateljstva v mednarodnih odnosih, čustev v diplomatski zgodovini, transnacionalnih izmenjav ter odnosov med državo in družbo v komunističnih režimih.

Author's articles

Also check

Katarina Keber

ZRC SAZU
Jure-Krajsek_resize.jpg

Jure Krajšek

Pokrajinski muzej Celje
Kajdic_Slikaa.jpg

Primož Kajdič

The National Autonomous University of Mexico
Polonca-Ropret_fotkaa_resize.jpg

Polonca Ropret

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
20190918_110129_resize.jpg

Nina Vodopivec

Inštitut za novejšo zgodovino