DSC 6701 2 ca

Maja Lukanc

Inštitut za novejšo zgodovino

Dr. Maja Lukanc je raziskovalka na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani. Raziskovalno pot je začela kot medievistka s študijo o Ani Celjski, nato pa je maloštevilne srednjeveške rokopise zamenjala s poplavo tipkanih dokumentov sodobnosti. Danes se ukvarja s politično, diplomatsko in družbeno zgodovino vzhodne Evrope v času hladne vojne. Na primerih Poljske, Jugoslavije in Češkoslovaške proučuje vprašanja prijateljstva v mednarodnih odnosih, čustev v diplomatski zgodovini, transnacionalnih izmenjav ter odnosov med državo in družbo v komunističnih režimih.

Author's articles

Also check

simcic_tatjanaa_resize.jpg

Tatjana Simčič

Nacionalni inštitut za biologijo
Gregor-Hostnik.jpg

Gregor Hostnik

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru
Tim-Turk-Dermastia.jpg

Timotej Turk Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo