Katja Mihurko Poniz

Katja Mihurko Poniž

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici, kjer je predavateljica na Fakulteti za humanistiko in raziskovalka na Raziskovalnem centru za humanistko. Njena raziskovalna področja so feministična literarna veda, študiji spolov, digitalna humanistika, starejša slovenska proza in dramatika, slovensko-nemški literarni stiki in zgodovina slovenskega ženskega gibanja. Je avtorica petih znanstvenih monografij in urednica petih zvezkov Zbranega dela Zofke Kveder. Leta 2015 je za znanstvene dosežke na področju raziskovanja pisateljic dobila Zoisovo priznanje. Dejavna je v številnih mednarodnih znanstvenih projektih in vodi delovno skupino Women Writers in History DARIAH mreže in CEEPUS mrežo Women Writers in History.

Author's articles

Also check

Ajda-Pistotnik.jpg

Ajda Pistotnik

Društvo EnaBanda
Pavle-Dugonjic.jpg

Pavle Dugonjić

The Croatian Conservation Institute
Monika-Metykova.jpg

Monika Metykova

University of Sussex
Tomaz-Mastnak.JPG

Tomaž Mastnak

Univerza Princeton
Marina-Dermastia.jpg

Marina Dermastia

Nacionalni inštitut za biologijo