Katja Mihurko Poniz

Katja Mihurko Poniž

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici

Prof. dr. Katja Mihurko Poniž je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici, kjer je predavateljica na Fakulteti za humanistiko in raziskovalka na Raziskovalnem centru za humanistko. Njena raziskovalna področja so feministična literarna veda, študiji spolov, digitalna humanistika, starejša slovenska proza in dramatika, slovensko-nemški literarni stiki in zgodovina slovenskega ženskega gibanja. Je avtorica petih znanstvenih monografij in urednica petih zvezkov Zbranega dela Zofke Kveder. Leta 2015 je za znanstvene dosežke na področju raziskovanja pisateljic dobila Zoisovo priznanje. Dejavna je v številnih mednarodnih znanstvenih projektih in vodi delovno skupino Women Writers in History DARIAH mreže in CEEPUS mrežo Women Writers in History.

Author's articles

Also check

Smiljanic-Ivan.jpg

Ivan Smiljanić

Inštitut za novejšo zgodovino
Metka-Petric.jpg

Metka Petrič

ZRC SAZU
Andreja-Deticek.jpg

Andreja Detiček

Zavod za atraktivno promocijo zdravja (Zavod ZAP)
Tomaz-Mastnak.JPG

Tomaž Mastnak

Univerza Princeton