Andrej Pleterski resize

Andrej Pleterski

Prof. dddr. Andrej Pleterski je upokojeni sodelavec Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ukvarja se s preteklostjo Slovanov, z njihovim načinom življenja, še posebej z njihovim verovanjskim sistemom in z njegovimi prežitki, ki jih ima obilico zahodna Slovenija.

Author's articles

Also check

Danilo-Bevk.jpeg

Danilo Bevk

Nacionalni inštitut za biologijo
Dimitrij-Mlekuz-Vrhovnik.jpg

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Simon-Mezgec.jpg

Simon Mezgec

Jožef Stefan Institute
Tom-Turk.jpg

Tom Turk

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani