Katarina Keber

ZRC SAZU

Dr. Katarina Keber je višja znanstvena sodelavka Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU. Ukvarja se s področjem socialne zgodovine medicine, v okviru katerega se posveča predvsem zdravstveno-socialnim razmeram v 19. in na začetku 20. stoletja. Preučuje epidemije in njihove posledice, razvoj javnega zdravstvenega sistema in zdravstveno-socialno politiko v slovenskih deželah habsburške monarhije. Je tudi koordinatorka Historičnega seminarja ZRC SAZU ter članica uredniških odborov knjižne zbirke Thesaurus memoriae (serije Dissertationes, Fontes, Opuscula), knjižne zbirke Obzorja Koroške in publikacije Historični seminar.

Author's articles

Also check

Darja-Zavirsek.jpg

Darja Zaviršek

University of Ljubljana, Faculty of Social Work
Alenka-Zupancic.jpg

Alenka Zupančič

The Institute of Philosophy of the Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Polonca-Ropret_fotkaa_resize.jpg

Polonca Ropret

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Majda-Hrzenjak.jpg

Majda Hrženjak

Mirovni inštitut
Marko-Kovac.JPG

Marko Kovač

Institut "Jožef Stefan"