Al Vrezec

Al Vrezec

Nacionalni inštitut za biologijo in Prirodoslovni muzej Slovenije

Doc. dr. Al Vrezec je znanstveni svetnik na Nacionalnem inštitutu za biologijo in muzejski svetovalec v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, kjer je tudi strokovni vodja Slovenskega centra za obročkanje ptičev. Njegovo področje delovanja so raziskave v ekologiji, zlasti na področju ptic (ornitologija) in žuželk (entomologija), kjer večji del raziskovalnega dela posveča hroščem, ukvarja pa se tudi s problematiko tujerodnih vrst. Posebno raziskovalno področje so medvrstne interakcije in ekosistemska vloga vrst. Kot predavatelj sodeluje z Univerzo v Ljubljani in Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana, kjer je tudi mentor več magistrantom in doktorantom. Je član več domačih in mednarodnih strokovnih združenj ter vodja domačih in mednarodnih projektov. Od leta 2006 je koordinator nacionalnega monitoringa hroščev v okviru omrežja Natura 2000 v Sloveniji. Med letoma 2002 in 2004 je kot glavni urednik urejal slovensko znanstveno ornitološko revijo Acrocephalus, sicer pa je član uredniškega odbora več domačih in tujih revij. Do sedaj je objavil prek 600 del, med njimi prek 100 znanstvenih člankov. Dejaven je tudi na področju muzejskih razstav in poljudno-znanstvenega pisanja, kjer je objavil več knjig in šolskih učbenikov, za nekatere je bil tudi nagrajen, nazadnje s Prometejem znanosti Ustanove Slovenske znanstvene fundacije.

Author's articles

Also check

Dimitrij-Mlekuz-Vrhovnik.jpg

Dimitrij Mlekuž Vrhovnik

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Vezjak.jpg

Boris Vezjak

Filozofska in Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru
Jakop-Tjasa.jpg

Tjaša Jakop

ZRC SAZU
Amanda-Saksida.jpg

Amanda Saksida

IRCCS Materno Infantile Burlo Garofalo, Trieste